Konsulta teknike-akademike

Asistim,Orientim Akademik

 

Do të referoni në klasë dhe ndiheni nervoz… doni të bëni një prezantim dinjitoz… doni të keni vëmendjen maksimale të auditorit? Askush s’lind i ditur, skeni pse ndiheni keq. Njerëzit kërkues gjithmonë dalin fitimtar. Ne jemi këtu për të nxjerrë në pah aftësitë tuaja. Janë thjesht disa truke të vogla në komunikimin verbal dhe jo verbal që auditori të mahnitet. Një dokumentar/prezantim i vizualizuar estetikisht jep konfidencë dhe më e rëndësishmja tëheq audiencën për një vlerësim sa më pozitiv.

Paketa 1.Prezantimi & Orientimi

Përgatitja e një prezantimi në power point
Përgatitja e një video-dokumentari social
Pezantim verbal në auditor
Referim në konferencë

Paketa 3.Intervista e punës

Si të përgatitemi për një intervistë pune?
Si të përgatisim një format cv?
Si të përgatisim një format letre motivimi?
10 Pyetjet që bëhen gjithmonë në një intervistë?
100 pyetjet e mundshme ne intervistë?
Teste të tjera psikologjike apo aftësish për një intervistë?
Si të bëjmë një reference pune?


Paketa 4. Metodat e mësimnxënies

Si të rrisim përqëndrimin?
Si të lexojmë mes rreshtave?
Si t’a kujtojmë më shpejt informacionin?
Menaxhimi efektiv i kohës
Slajde në ppt me tema të ndryshme psikologjike
Shembuj testesh lëndësh në fushën psikologjike
Si të bëjmë ditaret/raportet për praktikën universitare?
Përdorimi kreativ i metodave/ teknikave shkencore psikologjike


Paketa 5.Të punojmë në OJQ

Si të shkruajmë një projekt propozim ?
Si të menaxhojmë një projekt?
Si të monitorojmë një projekt?
Si të bëjmë vlerësimin për një projekt?
Frameworku / korniza e projektit
Tabela e aktiviteteve
Buxheti
Raportimet mujore
Raportimi final
Analiza SWOT

Paketa 6.Shkersat Zyrtare

Relacione, Reçensa, Kërkesa
Asistim në përpilim planesh kalendarike
Letra zyrtare dejtuar dikastereve shtetërore
Letra zyrtare shpjeguese, orientuese, sqaruese
Letra falenderimi
Varacione testesh psikologjike online dhe në pdf
Video psiko-sociale ne cd/dvd

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Pin on Pinterest
© Portali Psiko Social · Subscribe: RSS Twitter · QSPS Qendra per Studime Psiko Sociale dizenjuar nga VIZION.AL