Objektivat


Objektivi ynë kryesor është informimi juaj në fushën psiko-sociale, edukative,akademike shëndetësore,kualifikimi i avancuar dhe bashkëkohor, aftësimi dhe edukimi

 • Rritja e performancës akademike të studentëve nëpërmjet konsultimeve dhe asistencës teknike në punime shkencore dhe prezantime
 • Të nxisë e të zhvillojë kuriozitetin shkencor dhe të menduarit kritik dhe analitik
 • Të rrisë njohuritë e përgjithshme në fushën psiko-sociale
 • Të garantojë dhe lehtësojë aksesin në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare
 • Të rrisë kreativitetin, dhe përmirësimin e strategjive dhe metodikave të mësimnxënies si dhe adaptimin dhe integrimin e dimensionit emocional për një përformancë më të mirë akademike të studentëve.
 • Të gjitha informacionet e qëndrës shërbejnë si një bazë udhërrëfuese dhe mbështetëse për këdo të interesuar i cili kërkon të rrisë motivmimin dhe vetë-vlerësimin, të uli nivelin e stresit
 • T’ju mbajë të informuar me të rejat më të fundit në fushën sociale, shëndetësore, psikologjike
 • Të rrisë ndërgjegjësimin publik për problemet psiko-sociale apo çrregullime mendore
 •  

  Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Pin on Pinterest
© Portali Psiko Social · Subscribe: RSS Twitter · QSPS Qendra per Studime Psiko Sociale dizenjuar nga VIZION.AL